Konferencja: Forum Acusticum 2023

W dniach 11-15.09.2023 w Turynie wygłosiliśmy prelekcję „The influence of base plate parameters on vibroacoustic metamaterial effectiveness” podczas której przedstawiliśmy wyniki wdrażania innowacyjnych rozwiązań akustycznych realizowanych przez Silencions w ramach projektów POIR0217/19.

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony konferencji Forum Acusticum 2023 organizowanej przez Politechnikę w Turynie, gdzie znajdziesz najważniejsze informacje.


Opublikowano