Analiza akustyczna

Analizę akustyczną wykonujemy zarówno na etapie projektowym jak i wykonawczym:

  • na etapie projektowym polega ona na ocenie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa,
  • na etapie wykonawczym polega ona na przeprowadzeniu porealizacyjnych pomiarów akustycznych i odniesieniu uzyskanych wyników do wymagań obowiązujących norm oraz wytycznych projektowych. Ocenie może podlegać np. izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych i zewnętrznych, okien, nawiewników, poziom hałasu wewnątrz pomieszczeń, warunki pogłosowe w pomieszczeniu czy zrozumiałość mowy.

 

Porozmawiajmy o konkretach


Opublikowano

w

Tagi: