Pomiary Akustyczne

Zmierz się z hałasem

Przeprowadzenie pomiarów akustycznych to pierwszy krok w walce z niepożądanym hałasem i wibracjami.

Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji. Umów się na konsultację!

Umów się na konsultację

Zaufaj doświadczeniu

Od lat doradzamy i wdrażamy rozwiązania w zakresie redukcji hałasu i wibracji oraz obsługujemy projekty dotyczące pomiarów, badań i produkcji adaptacji akustycznych.

Każdy projekt rozpoczynamy od dogłębnej analizy problemu, a następnie przechodzimy do pomiarów wstępnych i oceny sytuacji. Dysponujemy certyfikowanymi narzędziami pomiarowymi najwyższej klasy.

Pomiar hałasu

W zależności od źródła, hałas można podzielić na dwie kategorie.

Hałas komunikacyjny może pochodzić od dróg, linii kolejowych, tramwajowych oraz lotnisk. 

Hałas przemysłowy pochodzi od okolicznych zakładów przemysłowych, kopalni oraz wszystkich urządzeń wyposażenia technicznego budynków.

Pomiar hałasu może zlecić każdy, kto czuje się zagrożony hałasem oraz wszelkie podmioty generujące hałas w celu podjęcia działań prewencyjnych (np. zakłady przemysłowe, sklepy, studia tańca, myjnie samochodowe).

Właściwe normy:

 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

Pomiary poziomu dźwięku A
w pomieszczeniach

Przeprowadzamy pomiary poziomu dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia:

 • od urządzeń wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem,
 • od wszystkich źródeł hałasu – urządzenia, drogi, kolej, samoloty.

Dokładność

W pomiarach poziomu dźwięku A wykorzystujemy miernik i analizator poziomu dźwięku i drgań klasy 1 Svantek SVAN 979 oraz Norsonic Nor150.

Właściwe normy:

 • PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana – Metody pomiaru dźwięku A w budynkach
 • PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
 • PN-EN ISO 16032:2006 Akustyka — Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od urządzeń wyposażenia technicznego w budynkach — Metoda dokładna
 • PN-EN ISO 10052:2021-12 Akustyka — Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego — Metoda uproszczona

Pomiar izolacyjności akustycznej

Przegrody takie jak ściany i stropy powinny spełniać określone wymagania projektowe i normowe.

Niedostateczna izolacyjność akustyczna przegród najczęściej ujawnia się dopiero po rozpoczęciu eksploatacji budynku. Warto zrealizować pomiary izolacyjności akustycznej już na etapie odbioru budynku/lokalu i niezwłocznie zlikwidować usterki.

Pomiar izolacyjności akustycznej warto zlecić m.in. po zakończeniu budowy, gruntownych prac remontowych, przy odbiorze lokalu mieszkalnego itp.

Dokładność

W pomiarach izolacyjności akustycznej wykorzystujemy m.in. miernik i analizator poziomu dźwięku i drgań klasy 1 Svantek SVAN 979 oraz Norsonic Nor150.

Właściwe normy:

 • PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych
 • PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami
 • PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów
 • PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

Pomiary drgań

Pomiary drgań są powszechnie wykorzystywane zarówno w przemyśle, jak i budownictwie.

Pomiary drgań w zakładach produkcyjnych dostarczają informacji dotyczących wpływu drgań na urządzenia, pozwalają ocenić ich stan oraz przewidywać awarie (predykcja awarii).

Drgania mają istotny wpływ na stan budynków oraz przebywających w nich ludzi. Pierwsze pomiary, analizę i ocenę należy przeprowadzić już na etapie projektowania (symulacje).

Właściwe normy:

 • Urządzenia:
  • PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
 • Budownictwo:
  • PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
  • PN-B-02171:2017-06 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

Pomiar mocy akustycznej

Moc akustyczna to ilość energii akustycznej jaką emituje źródło w jednostce czasu. Jest kluczowym parametrem przy projektowaniu urządzeń przemysłowych oraz sprzętów gospodarstwa domowego.

Właściwe normy:

 • PN-EN ISO 3744:2011 Akustyka — Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego — Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk
 • PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka — Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego — Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk
 • PN-EN ISO 9614-1:2010 Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku – Część 1: Metoda stałych punktów pomiarowych
 • PN-EN ISO 9614-2:2000 Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku – metoda omiatania

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń lub napisz! Nasz dział pomiarowy jest czynny w dni robocze od 7:00 do 17:00.

+48 784 479 935
kontakt@silencions.pl

Od lat monitorujemy, diagnozujemy i rozwiązujemy problemy z hałasem oraz wibracjami. Tworzymy adaptacje akustyczne do zadań specjalnych.