Operat akustyczny

jest to opracowanie zawierające wymagania akustyczne dla planowanego przedsięwzięcia oraz ocenę poprawności zaprojektowanych rozwiązań.

Usługę tę świadczymy dla obiektów mieszkaniowych, kulturalnych (sale koncertowe, kina, domy kultury), budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, obiekty biurowe, urzędy, sądy, szpitale) oraz obiektów przemysłowych.

Elementy operatu akustycznego zależą od rodzaju inwestycji oraz potrzeb zamawiającego.

Porozmawiajmy o konkretach

Operat akustyczny może zawierać następujące rodzaje analizy:

  • opracowanie wytycznych w zakresie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w tym obliczenia wymaganej izolacyjności akustycznej ścian, okien i nawiewników na podstawie przeprowadzonej analizy hałasu zewnętrznego,
  • analizę izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych, warunków pogłosowych w pomieszczeniach chronionych i zrozumiałości mowy lub hałasu instalacyjnego w odniesieniu do obowiązujących norm na etapie projektu budowlanego lub wykonawczego,
  • analizę oddziaływania inwestycji na środowisko w zakresie emisji hałasu np. przez obiekty mieszkalne, usługowe, przemysłowe, a także w przypadku rozbudowy zakładów przemysłowych itp.,
  • analizę emisji hałasu generowanego przez obiekty przemysłowe do środowiska oraz projekt rozwiązań przeciwhałasowych,
  • audyt akustyczny zakładów przemysłowych obejmujący inwentaryzację źródeł hałasu, analizę warunków akustycznych na stanowiskach pracy oraz projekt rozwiązań przeciwhałasowych.Opublikowano

w

Tagi: