Operat akustyczny

jest to opracowanie zawierające wymagania akustyczne dla planowanego przedsięwzięcia oraz ocenę poprawności zaprojektowanych rozwiązań.

Usługę tę świadczymy dla obiektów mieszkaniowych (jednorodzinnych i wielorodzinnych), kulturalnych (sale koncertowe, kina, domy kultury), budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, obiekty biurowe, urzędy, sądy, szpitale) oraz obiektów przemysłowych.

Elementy operatu akustycznego zależą od rodzaju inwestycji oraz potrzeb zamawiającego.

Porozmawiajmy o konkretach

OPERAT AKUSTYCZNY MOŻE ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE RODZAJE ANALIZY:

  • opracowanie wytycznych w zakresie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w tym obliczenia wymaganej izolacyjności akustycznej ścian, okien i nawiewników na podstawie przeprowadzonej analizy hałasu zewnętrznego,
  • analizę izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych, warunków pogłosowych w pomieszczeniach chronionych i zrozumiałości mowy lub hałasu instalacyjnego w odniesieniu do obowiązujących norm na etapie projektu budowlanego lub wykonawczego,
  • analizę oddziaływania inwestycji na środowisko w zakresie emisji hałasu np. przez obiekty mieszkalne, usługowe, przemysłowe, a także w przypadku rozbudowy zakładów przemysłowych itp.,
  • analizę emisji hałasu generowanego przez obiekty przemysłowe do środowiska oraz projekt rozwiązań przeciwhałasowych,
  • audyt akustyczny zakładów przemysłowych obejmujący inwentaryzację źródeł hałasu, analizę warunków akustycznych na stanowiskach pracy oraz projekt rozwiązań przeciwhałasowych.

Opublikowano

w

Tagi: