Jesteśmy start-upem technologicznym, który opracowuje technologie pomagające walczyć z hałasem i wibracjami. Wierzymy, że przywracając komfort akustyczny w domu, pracy i podróży możemy uczynić świat lepszym miejscem!

Ponieważ rozwijamy nasze laboratorium badawczo-rozwojowe, potrzebujemy kolejnych umysłów i rąk do pracy.

Zatrudnimy osobę o umiejętnościach

Elektronik z programowaniem

Zakres obowiązków:

 • praca nad nowymi koncepcjami produktu,
 • planowanie i realizacja projektów badawczych,
 • implementacja rozwiązań z zakresu technologii IoT,
 • projektowanie, tworzenie i optymalizacja oprogramowania,
 • integracja systemowych komponentów elektronicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów technicznych, preferowane kierunki studiów: elektronika, informatyka, mechatronika i pokrewne,
 • umiejętność programowania w języku Python,
 • doświadczenie w pracy z mikrokontrolerami oraz SBC,
 • wiedza z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • kreatywność w planowaniu i realizacji nowych projektów,
 • dyspozycyjność, samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca pracę z międzynarodowymi partnerami.

Mile widziane:

 • udział w projektach badawczych/naukowych,
 • znajomość systemu kontroli wersji Git,
 • umiejętność programowania w językach C/C++
 • wiedza z zakresu elektroakustyki.

Oferujemy:

 • możliwość rozpoczęcia doktoratu wdrożeniowego we współpracy z jedną z wiodących uczelni w Polsce.
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego w unikalnym środowisku typu start-up technologiczny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach, w tym programowaniu i sztucznej inteligencji,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów naukowych, 
 • niepowtarzalną atmosferę pracy.

Miejsce pracy

Wrocław, ul. Bierutowska 57-59możliwość pracy zdalnej do 4 dni w tygodniu 

Aplikuj już dziś

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w wersji PDF na adres career@silencions.com

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego” 

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV dodatkowego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych prowadzonych naborach przez okres najbliższych 12 miesięcy.”


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Silencions Sp. z o. o. z siedzibą ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, NIP: 6972338416, REGON: 367961695, KRS: 0000690121

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod:

e-mail: career@silencions.com

adresem korespondencyjnym: ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław

2. Cel i podstawy przetwarzania

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a. i lit. b rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”).

Jeżeli zamieści Pani/Pan w CV swoje zdjęcie czy też dane dodatkowe (wykraczające poza dane z art. 221 § 1 kodeksu pracy) to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość.

Wysyłając swoje CV zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

3. Odbiorcy danych osobowych

Przewidywane kategorie odbiorców danych: Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora i działającym na jego polecenie, pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki czy też dostawcom usług służących rekrutacji świadczonych drogą elektroniczną.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

4. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 (trzech) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do 12 miesięcy.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo do:

1) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2) Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.

3) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

4) Usunięcia danych osobowych.

5) Wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

6. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy (takich jak imię, nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

7. Informacja o braku profilowania

 Silencions Sp. z o. o.
Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław, Polska
 NIP: 6972338416
REGON: 367961695
KRS: 0000690121 
+48 604 415 626
contact@silencions.com
www.silencions.com

Informujemy, iż wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.


Opublikowano

w

,

Tagi: