Rozwiązanie aktywne (ANC)

W systemie aktywnym redukcja hałasu zachodzi poprzez zastosowanie dodatkowego, zewnętrznego źródła energii akustycznej.

Zasada aktywnej redukcji hałasu polega na wykryciu charakterystyki źródła hałasu wytwarzającego falę pierwotną i wytworzenie fali wtórnej o tej samej amplitudzie, jednak przeciwnej fazie, w celu jej redukcji.

Celem systemu Silencions jest redukcja dźwięków o niskich i średnich częstotliwościach w warunkach przemysłowych. System w optymalny sposób wykorzystuje techniki uczenia maszynowego oparte o głębokie sieci neuronowe do zmniejszania opóźnienia działania systemu nawet dla złożonych sygnałów akustycznych.

Rozwiązanie pasywne w połączeniu z rozwiązaniem aktywnym może być odpowiedzią na wszystkie problemy z hałasem, które istnieją w środowisku przemysłowym.

Obecnie trwają badania nad wersjami systemu dostosowanymi do pracy w wielu różnych środowiskach między innymi w:

  • kanałach wentylacyjnych,
  • maszynach przemysłowych takich jak obrabiarki CNC,
  • przenośnych urządzeniach obróbczych i elektromechanicznych.

Powyższe rozwiązanie jest obecnie na etapie badań, dlatego też serdecznie zapraszamy do współpracy w formie proof of concept w celu rozwoju i dostosowania produktu pod konkretne wymagania danej branży.