Konferencja: OSA 2023

W dniach 25-29.09.2023 w Karpaczu wygłosiliśmy prelekcję „Wpływ wykorzystania układu rezonatorów w strukturze kryształu sonicznego na jego skuteczność” podczas której przedstawiliśmy wyniki badań realizowanych przez Silencions w ramach projektu badawczego 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka.

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony konferencji LXIX Otwarte Seminarium z Akustyki OSA2023 organizowanej przez Polskie Towarzystwo Akustyczne, gdzie znajdziesz najważniejsze informacje.


Opublikowano